Vítáme Vás v Centru tradiční čínské medicíny Praha – Fénix. Centrum tradiční čínské medicíny je nestátním zařízením. Na našich webových stránkách naleznete základní informace o tradiční čínské medicíně, akupunktuře, celostní medicíně a přirozených způsobech léčby. Základním principem čínské medicíny  je najít a odstranit původce vzniku nerovnováhy v organismu, která se po určité době může projevit jako nemoc.

Čínská medicína, k navrácení zdraví či vylepšení kvality života, používá již po tisíciletí hned několik terapeutických prostředků. Mezi nejznámější patří akupunktura (nebo také stimulace akupunkturních bodů, akupresura), fytoterapie – bylinná léčba, tuina – energetická masáž, baňky, moxování, švestkové kladívko, Qi Gong – cvičení.

Tradiční čínská medicína pohlíží na zdravotní problémy komplexně. Cílem není pouhé potlačení symptomů nemoci a krátkodobé uzdravení, ale léčba člověka, jako celku. Pro nalezení kořene problému využívá čínská medicína systematizované dotazování, tj. diagnostiku dle TČM. Dále pak terapeut čínské medicíny zkoumá pulz a jazyk klienta. Ze kterých získá cenné informace o celkovém zdravotní stavu. Právě díky těmto metodám je schopný zkušený terapeut odhalit přičinu zdravotního problému a na tu se následně zacílit tak, aby byl úspěšně nastartován očistný proces organismu.

Naším zájmem je, aby klienti odcházeli s uspokojivou úrovní zdraví a aby se, pokud možno, nemuseli vracet.

Do centra je umožněn bezbariérový přístup.

Centrum tradiční čínské medicíny Praha – Fénix