Lymská borelioza

Tradiční čínská medicína lymská borelioza

Příčinu vzniku boreliozy vnímá tradiční čínská medicína jako vpád škodliviny do lidského těla. Což je v podstatě shodný pohled se západní medicínou, která za „škodlivinu“ označuje bakterii Borrelia burgdorferi

K tradiční čínské medicíně se pacienti zpravidla dostávají až po absolvování akutní fáze boreliozy a přeléčení antibiotiky. Po zvládnutí akutní fáze se u mnohých pacientů začnou vyskytovat další zdravotní obtíže spojené s nakažením boreliozou. Jsou to například přetrvávající bolesti hlavy, krku a zátylku, bolesti ve svalech, bolesti kloubů, celková vyčerpanost, bolestivé neuropatie (mravenčení, pálení pokožky), chronický zánět mozku s tím spojené poruchy krátkodobé paměti, poruchy soustředění a orientace v prostoru. Poruchy vidění, špatné zaostřování, pískání v uších, degenerace podkoží (acrodermatitis). Kardiologické problémy, chronické potíže s močovým měchýřem, dráždivé střevo atd.

Postup léčby tradiční čínskou medicínou odpovídá tomu, s jakými konkrétními komplikacemi boreliozy pacient přichází. Jde o individuální přístup ke každému pacientovi a způsob léčby vychází z primárního principu, kdy je jedna nemoc léčena různými způsoby. Neexistuje univerzální recept na “boreliozu” protože v tradiční čínské medicíně pojem borelioza neexistuje. Čínská medicína řeší soubor příznaků, se kterými pacient přichází a jeho celkový stav.  Jako nástroje léčby je možné použít akupunkturu, například v případě neuropatií, nebo bylinnou léčbu.

Lymská borelioza 

je velkým tématem. Nemoc způsobují bakterie Borrelia burgdorferi, které patří mezi spirochety. Bakterie přenášejí především infikovaná klíšťata ale i komáři a muchničky. Statistiky uvádějí, že v České republice je infikovaných  cca 12% populace klíšťat.  Aby došlo k přenosu bakterií z infikovaného klíštěte, musí být přisáté alespoň 24 hodin. Nakažení lymskou boreliozou se netýká pouze lidí, ale i zvířat.

Jak odstranit přisáté klíště?

Velmi diskutovaný je způsob odstranění již přisátého klíštěte z těla. Primární je, odstranit klíště co nejdříve od té doby, co se přisálo. Klíště bychom měli vzít u hlavičky a kýváním do stran vyndat. Pokud bychom ho chytili pinzetou za zadeček, může se stát, že obsah jeho žaludku vyzvrací do rány pod kůži. Právě v žaludku klíštěte je zmiňovaná bakterie Borrelia burgdorferi. Zůstávající ranku, po kousnutí klíštětem, je dobré vydezinfikovat například jodovou tinkturou. Ve většině případů je místo přisátí klíštěte svědivé a někdy i krátce po jeho vytažení. V tomto případě se zpravidla jedná o alergickou reakci. Pokud projevy přetrvávají několik dní či dokonce týdnů, měli bychom zpozornět.

Existují specializované laboratoře, kam je možné odeslat odstraněné klíště, aby bylo prověřeno, zda v sobě má Borrelii burgdorferi a je infikované. Testy v základní podobě stojí přibližně kolem 480 Kč.

Příznaky boreliozy

Onemocnění prochází několika stádii. V první fázi, několik dní po nakažení, se v místě přisátí klíštěte objeví červená skvrna, která bledne od středu. Nemusí se, ale objevit u všech nakažených. Dalším častým projevem je onemocnění typu klasická viróza. Varovným signálem je, pokud v průběhu virózy nemáme rýmu ani kašel. Následují obtíže svalového a kloubního aparátu. Jedná se o bolesti, otoky a větší teplotu kloubů. Typické pro tyto bolesti je, že se postupně stěhují po těle.  Může tak začít bolet nejdřív koleno, poté rameno, kotníky, zápěstí. Dalším projevem mohou být silné bolesti hlavy, zátylku, krku, třes. Velká únava, horečky, ale i například nekontrolovatelné tiky a samovolné pohyby v horní polovině těla. Nejtěžší formou projevu onemocnění, je postižení mozku – zánět mozkových blan.

Odhalit že došlo k nakažení infikovaným klíštetem je obtížné. Používají se především serologické testy Elisa a Western blot, imunoblot test. Elisa je vůbec nejpoužívanějším serologickým testem, který měří množství protilátek IgM (aktivní protilátky) a IgG (paměťové protilátky) v těle. IgM protilátky jsou testy měřitelné v počátku onemocnění až do úspěšného přeléčení antibiotiky. V těle po infikaci i přeléčení doživotně zůstávají paměťové protilátky IgG.

Protilátky tvoří tělo cca šest týdnů po nakažení. Test Elisa nebývá přesný, uvádí se, že dokáže zachytit zhruba pouze polovinu nakažení. Důležité je opakování testu. Rozhodující je nastavení jeho míry citlivosti. Na podobném principu pracuje i Western blot test, ale vykazuje přesnější výsledky než Elisa.

Pokud se onemocnění krevními testy prokáže, léčba probíhá zpravidla antibiotiky typu Amoxicilin, Azithromycin, Minocyklin aj.

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha