Akupunktura – historie a principy fungování

Počátky akupunktury sahají k pramenům historických učení tradiční čínské medicíny. Tradiční čínská medicína je praktikována již tisíce let. Její základní principy a zákony jsou pevně zakotveny v umění léčby nemocí, které bylo a je předáváno z generace na generaci. Díky mnohaletým zkušenostem můžeme v současné době využívat akupunkturu a stimulaci akupunkturních bodů k uzdravování pacientů, k navracení rovnováhy do lidského těla. Akupunktura je jako přesně propracovaná mozaika, která se skládá z různých dílků, jež neodmyslitelně zapadají do sebe.

Lidské tělo je doslova protkáno akupunkturními drahami a je poseto akupunkturními body. Akupunkturní dráhy a body si můžeme představit jako krásnou, důkladně vytvořenou pavučinu, na které se houpají kapky ranní rosy. Jednotlivé nitky pavučinky vedou od jedné kapky ke druhé, od jednoho akupunkturního bodu ke druhému a všechny vzájemně propojují. Akupunkturní body mají přesně stanovené místo a pořadí na nitce spojující všechny v jeden neuvěřitelný celek.

Akupunkturní dráhy

Akupunkturní dráhy můžeme v literatuře najít také pod označením “dráhy Čchi”.  Čchi jako takovou tradiční čínská medicína vnímá jako primární esenci života. Aby naše tělo mohlo dostatečně fungovat, potřebuje mít kvalitní a fungující systém v podobě drah, ve kterých Čchi proudí. Jedna z příčin vzniku nemocí může být z pohledu tradiční čínské medicíny právě neprůchodnost určité dráhy Čhci, nebo její zauzlování. Tak jak existuje systém v uspořádní akupunkturních bodů na drahách Čchi, existuje i přesně definovaný pořádek přiřazení jednotlivých drah Čchi a akupunkturních bodů k jednotlivým orgánům našeho těla. Každá akupunkturní dráha má své specifické pojmenování, můžeme tak najít dráhu plic, dráhu srdce, dráhu jater, dráhu ledvin, dráhu sleziny,dráhu tlustého střeva, dráhu tenkého střeva, dráhu žlučníku, dráhu žaludku, dráhu močového měchýře a další mimořádné dráhy.

Čínská medicína a vyšetření pacienta

Pro zjištění, zda daná dráha Čchi funguje, tak jak by měla, má k dispozici terapeut tradiční čínské medicíny několik možností, jak toto ověřit. Obecně vzato, je pro praktiky tradiční čínské medicíny, velmi důležité pozorování. Sledujeme například zabarvení pokožky, jednotlivých částí těla. Do vyšetření zapojujeme více smyslů, přidáváme ještě hmat. Prohmatáváme body, místa, oblasti, ve kterých pacient pociťuje bolest, místa ve kterých je zdravotní problém nebo komplikace. Používáme tzv. diagnostiku pulzu, ze které je možné určit míru zdraví pacienta.

Vedení terapie

Jakmile je z pečlivého rozhovoru s pacientem a po provedení nezbytných pozorování a vyšetření patrné, jakou cestou se bude terapie ubírat, můžeme využít právě zmíněných akupunkturních drah pro vedení vlastní terapie. Zpravidla začínáme tím, že podle akutálního stavu pacienta promyslíme sestavu akupunkturních bodů, kterým se budeme v rámci terapie věnovat. Zvolenou sestavu můžeme postupem času a dle pokroků v terapii upravovat tak, aby co nejlépe odpovídala aktuálním potřebám pacientova stavu a jeho těla, současnému zdravotnímu stavu. Akupunkturní body ovlivňujeme pomocí tenkých akupunkturních jehliček a tím způsobujeme navrácení rovnováhy do organismu. Akupunkturu provádíme zhruba 1 až 2 týdně. Není ale možné frekvenci aplikace akupunktury takto zobecňovat, vždy závisí na individualitě pacienta a specifičnosti jeho zdravotního problému. Jinak přistupujeme k chronickým onemocněním, kde je potřeba velká míra trpělivosti, jinak vedeme terapii v případě, že se jedná například o nachlazení, chřipku, bolest v krku nebo akutní zablokování zad.

Baňky, moxa

Mezi disciplíny akupunktury můžeme přiřadit i používání baněk a to z toho důvodu, že právě stimulace pomocí baněk pomáhá ovlivňovat jednotlivé akupunkturní body. Mimo používání baněk nebo tzv.baňkování se pacienti mohou setkat ještě s požehováním moxou.  Léčba pomocí moxování spočívá v tom, že díky válečkům z pelyňku, které svým tvarem připomínají doutník, prohříváme stimulované akupunkturní body.

Centrum tradiční čínské medicíny Fénix Praha