První návštěva – diagnostika se skládá z několika částí. Velmi důležitým prvkem v čínské medicíně je diagnostický rozhovor. Součástí rozhovoru je soubor cílených dotazů, které mají za úkol pomoci získat informace umožňující návrh vhodné terapie. Dotazy nejsou cíleny pouze na příznaky Vašeho konkrétního onemocnění, ale i na mnoho dalších otázek, které s Vaším problémem zdánlivě nesouvisí. Přesto jsou pro TČM a určení konkrétního stavu naprosto nezbytné. Čínská medicína tak zkoumá celkový stav člověka a snaží se najít příčiny vzniku daných onemocnění, zdravotních problémů.

Čínská medicína a diagnostika pulzu a jazyka

Před první návštěvou je důležité, abyste nepili nápoje, které by mohly změnit barvu Vašeho jazyka, například kávu, červené víno atd. Jednou ze základních vyšetřovacích metod tradiční čínské medicíny je právě pozorování jazyka, proto pokud ho budete mít nepřirozeně obarvený, ztratíme tuto cennou možnost zjistit, jestli se na něm podepsal vliv patologie nemoci. 

Dalším cenným ukazatelem zdravotního stavu je pulz. Jeho zkoumání a měření je zahrnuto do základní diagnostiky dle TČM.

Vstupní diagnostika trvá přibližně hodinu.

Dále je dobré vzít si s sebou výsledky lékařských vyšetření, které máte k dispozici

Po vstupní diagnostice je navržen způsob léčby na míru. Ve většině případů spočívá v kombinaci stimulace akupunkturních bodů, bylinné terapie, tuina masáží atd.

Následují další a kontrolní sezení, na kterých je zhodnoceno,  jak se vaše tělo s novým léčebným impulsem vyrovnává, a zvolena další  možnosti terapie. V případě akutní léčby je potřeba kontrolní vyšetření provést cca do týdne od první návštěvy. V ostatních případech kontrola probíhá po třech až čtyřech týdnech od prvního setkání.

Frekvence dalších setkání závisí na typu obtíží a vývoji Vaší zdravotní situace.

Čínská medicína Praha - Centrum tradiční čínské medicíny Fénix