Tradiční čínská medicína je nezastupitelným pomocníkem v oblasti gynekologie. Nástroje jako jsou fytoterapie, stimulace akupunkturních bodů, baňkování, moxování účinně pomáhají ženám i mužům při jejich snaze o založení rodiny. Metody TČM se používají nejen při řešení poruch plodnosti, ale i v oblasti regulace menstruačního cyklu.

V rámci našeho centra se specializujeme zejména na tuto problematiku:

Neplodnost – problémy s otěhotněním a donošením dítěte

Poruchy menstruačního cyklu •  Polycystická ovaria • Gynekologické výtoky a opakované záněty