Čínská tradiční masáž  Tuina

je využívána v kombinaci s ostatními metodami TČM pro harmonizaci těla i duše. Čínská mazáž Tuina má stejně jako ostatní nástroje čínské medicíny (akupunktura, fytoterapie, Qi Qong) mnohaletou historii a tradici.

V rámci Tuina masáže jsou stimulovány akupunkturní body po těle a tím dochází k vyrovnání toku energie – Qi a harmonizaci těla. Hlavní rozdíl oproti standardní masáži spočívá v tom, že se Tuina masáž provádí přes oblečení nebo prostěradlo. Nepoužívají se masážní oleje ani jiné přípravky. Liší se i způsob provedení Tuina masáže od klasické masáže, tedy jednotlivé hmaty, které se při Tuina masáži používají.

Tuina bývá často využívána jako doplňková část k další terapii čínské medicíny. Je možné ji například kombinovat s bylinnou léčbou, akupunkturou, moxováním nebo baňkami.

Tuina masáž a její účinky:

  • regulace tělesných funkcí

Za pomoci Tuina masáže regulujeme tělesné funkce v organismu. Dle učení tradiční čínské medicíny je základním předpokladem pro správné fungování těla jeho všeobecná harmonie. Tedy rovnováha mezi Jin a Jang prvky, správný tok energie Qi a krve. Díky nejrůznějším vlivům (vnější činitelé jako jsou např. chlad, vítr, horko, klimatizace, stres ale i vnitřní – orgánová nerovnováha) je tato harmonie často narušena. Dochází tak k nadbytku nebo nedostatku, které mohou být následně příčinou onemocnění, zdravotního problému.

  • posílení imunity organismu

Aby tělo bylo odolné vůči vnějším i vnitřním patogenům, můsí být dostatečně silné. Na tuto sílu má opět vliv rovnováhy v těle a předpoklad správného proudění Qi, stav tzv.ochranné Wei Qi. Pomocí stimulace daných akupunkturních bodů je možné preventivně posílit obranyschopnost organismu.

  • podpora krevního oběhu

Techniky Tuina masáže pomáhájí při krevním oběhu. Účinek masáže přechází z povrchu kůže do středu svalů a tak je podpořeno proudění Qi a krve, které vede k jejich plynulé cirkulaci.

Centrum tradiční čínské medicíny Praha Fénix